Ivory Coast moon phases and next full moon dates

Current moon phase

waning moon

Full Moon

Ivory Coast full moons

  • 14th June, 2022 June, 2022 full moon
  • 13th July, 2022 July, 2022 full moon
  • 12th August, 2022 August, 2022 full moon
  • 10th September, 2022 September, 2022 full moon
  • 9th October, 2022 October, 2022 full moon
  • 8th November, 2022 November, 2022 full moon